LEDEN LOGIN
Publicatiedatum: 08-04-2020

Chiropractoren en osteopaten sturen brandbrief naar politiek Den Haag

Nu géén behandeling voor onze patiënten met acute en chronische klachten (pdf)

 

Patiënten met acute en chronische klachten, voor wie onze specifieke behandeling doeltreffend zou zijn, kunnen nu nergens terecht. Met deze noodkreet hebben de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) een gezamenlijke brief gestuurd naar de regering, het ministerie van VWS en leden van de Tweede Kamer. Zij vragen via een noodplan om patiënten van beide beroepsgroepen gelijk te trekken aan het huidig beleid, zoals dat geldt voor patiënten van fysiotherapeuten. NVO en NCA wijzen op het gevaar dat de maatschappelijke flexibiliteit onnodig wordt opgerekt, nu een aanzienlijk deel van patiënten met soms ernstige klachten niet kunnen rekenen op de juiste zorg. 

 

Door de noodzakelijke en stringente maatregel dat mensen minimaal 1,5 meter afstand moeten nemen van elkaar, kunnen veel beroepen niet meer worden uitgeoefend. Daaronder ook die van chiropractoren en osteopaten. Het ministerie van VWS heeft hen per brief sinds 27 maart verboden om nog langer patiënten te behandelen. Volgens VWS, omdat osteopathie en chiropractie niet vallen onder de financiering via wet- en regelgeving (Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz)).

 

Geen medisch alternatief
Voor patiënten die normaal gesproken aankloppen met specifieke klachten, die passen bij de behandelwijze van beide beroepsgroepen, ontbreekt er nu vaak een medisch alternatief. Met name patiënten met acute klachten of patiënten met chronische klachten krijgen het steeds zwaarder. Onder hen ook patiënten die in cruciale beroepen werken. Níet behandelen, betekent in vele gevallen dat zij maatschappelijk onvoldoende, of in zijn geheel niet meer, kunnen functioneren. Daarom vragen NVO en NCA, onder voorbehoud van inachtneming van RIVM-richtlijnen en het strikt toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen, osteopaten en chiropractoren onder gelijkwaardige beleid te laten vallen als fysiotherapeuten en hen in staat te stellen acute en noodzakelijke zorg te verlenen.

 

Algemeen belang
De voorzitters van beide beroepsgroepen wijzen op het grote algemeen belang dat hieraan is gekoppeld. Gitte Tønner, NCA: ‘Om de toevloed van de patiënten in de ziekenhuizen zoveel mogelijk te reguleren, zijn er nu vele maatregelen getroffen die heel veel vragen van de maatschappelijke flexibiliteit in zijn algemeenheid en grote offers van het individu in het bijzonder. Groot gevaar is echter, dat al deze aandacht ten koste gaat van de behandeling van andere dringende en chronische zorgklachten. Dat is nu precies wat wij zien ontstaan bij onze patiënten.’ Mendel Blokland, NVO: ‘Het trekken van een lijn op basis van de financiering van zorg (Zvw of Wlz) zou niet ter zake mogen doen. Natuurlijk snappen we, dat, net zoals bij fysiotherapeuten, bij ons één lijn moet worden getrokken om veiligheid en kwaliteit, juist in deze tijd te kunnen waarborgen. Maar dat kúnnen we ook. Wat vooral telt is, dat we zo snel mogelijk die patiënten die in deze zorgelijke tijd met een extra zorg zijn opgezadeld, mogen helpen.’ 

 

Over de NVO en NCA
De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie en Nederlandse Chiropractoren Associatie vertegenwoordigen in gezamenlijkheid ruim 800 praktijken en voeren jaarlijks ongeveer 3 miljoen consulten uit.

(pdf)

Noot aan de pers: 
Wilt u meer informatie, dan kunt u zich wenden tot:
Mendel Blokland, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie: 06 51184111

Gitte Tønner, voorzitter van de Nederlandse Chiropractoren Associatie: 0621185432

Overige berichten

Eerste erkende bacheloropleiding osteopathie
Motie aangenomen: patiënten osteopaten moeten zo spoedig mogelijk worden geholpen
Europese en nationale oproep aan de politiek bij verlenging van lockdown
Duizenden patiënten opeens zonder noodhulp
Advies bestuur NVO: praktijken mogen open blijven
CBS: Nederland positief over osteopathie
Hooikoorts de baas dankzij gezonde buik
Gun je spijsvertering koningsdagen
Ouders durven soms zelfs niet op vakantie door huilende zuigeling
Vind uw osteopaat