LEDEN LOGIN
Publicatiedatum: 01-05-2020

Duizenden patiënten opeens zonder noodhulp

Osteopaten en chiropractoren moeten praktijken onverwacht weer sluiten (pdf)

Utrecht, 1 mei 2020

Osteopaten en chiropractoren mogen sinds gisteren, geheel onverwacht en zónder overleg, geen patiënten meer behandelen. Voorheen was dit sinds half april, onder specifieke voorwaarden, weer mogelijk. Als gevolg van een beleidswijziging van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) moeten duizenden patiënten met chronische en acute klachten het nu stellen zonder noodhulp. Zelfs zonder enig uitzicht op wanneer dit wel mogelijk is. Vergelijkende medische beroepsgroepen, zoals fysiotherapeuten, mogen juist wel weer patiënten zorg verlenen. De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) verwijten VWS willekeur en hebben in een brief aan het ministerie gepleit voor onmiddellijke herziening van de maatregelen.

 

Bij het nemen van dit besluit heeft vanuit VWS geen enkel overleg met NVO of NCA plaatsgevonden. Ook werd er vanuit het ministerie in eerste instantie geen enkele toelichting gegeven. Gevolg van deze beslissing is, dat nu sinds eind april reeds opgestarte behandelingen bij chiropractoren en osteopaten weer gestaakt dienen te worden. Patiënten met specifieke, acute klachten en patiënten met chronische klachten voor wie regelmatige behandeling noodzakelijk is, zijn hiervan onmiddellijk de dupe. Onder hen ook patiënten die in cruciale beroepen werken. Niet behandelen, betekent in vele gevallen dat zij maatschappelijk onvoldoende of in zijn geheel niet meer kunnen functioneren.

 

Onaangenaam verrast
Sinds half april mochten osteopaten en chiropractoren onder dezelfde voorwaarden als paramedici, zoals fysiotherapeuten, werkzaamheden verrichten. Op voorwaarden dat de patiënt hiervoor een medische indicatie heeft, de zorg niet op afstand kan worden gegeven of niet kan worden uitgesteld én de behandelaar alle adviezen van het RIVM over persoonlijke beschermingsmiddelen kan naleven. NVO en NCA waren daarom zeer onaangenaam verrast, toen op 25 april jl. deze tekst van de website van VWS was verwijderd. Pas na mailcontact bleek dat osteopaten en chiropractoren niet exact vielen onder de definitie van paramedici en dat daarom per direct een volledig verbod gold voor behandelingen.

 

Wrang voor de patiënt
“Dit valt gewoon niet uit te leggen aan onze patiënten,” stelt NVO-voorzitter Mendel Blokland. “Osteopaten en chiropractoren hebben doorgaans een medische vooropleiding en hebben daar nog een extra studie aan toegevoegd. We voldoen minimaal aan dezelfde kwaliteitseisen als andere zorgprofessionals.” Volgens Blokland botst deze maatregel bovendien met het beleid om naast de acute Corona-maatregelen, patiënten met andere klachten weer zo spoedig mogelijk van passende zorg te voorzien. NCA-Voorzitter Gitte Tønner noemt het wrang dat uitgerekend op de dag dat fysiotherapeuten weer gaan opschalen, osteopaten en chiropractoren juist alle handelingen worden verboden. “Zeker weten doen we het niet, maar het ziet er naar uit dat we worden gelijkgesteld met kappers en nagelstudio’s. Wij hebben echter wel te maken met patiënten die gebukt gaan onder ernstige en zeer specifieke klachten, die nu simpelweg nergens anders terecht kunnen.” NVO en NCA vragen daarom in hun brief aan VWS zo snel mogelijk met hen in contact te treden, met als doel osteopaten en chiropractoren de acute en noodzakelijke zorg weer voort te laten zetten voor de nu gedupeerde patiënten. De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie en Nederlandse Chiropractoren Associatie vertegenwoordigen in gezamenlijkheid ruim 1000 praktijken en voeren jaarlijks ongeveer 3 miljoen consulten uit.

 

pdf

 

Fysiotherapeuten, osteopaten en chiropractoren verrichten veel soortgelijke handelingen. Toch mogen osteopaten en chiropractoren niet aan de slag, waardoor vele patiënten geen noodzakelijk hulp krijgen.

 

Noot aan de pers: 
Wilt u meer informatie, dan kunt u zich wenden tot:
Mendel Blokland, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie: 06 51184111

Gitte Tønner, voorzitter van de Nederlandse Chiropractoren Associatie: 06 21185432

Overige berichten

Eerste erkende bacheloropleiding osteopathie
Motie aangenomen: patiënten osteopaten moeten zo spoedig mogelijk worden geholpen
Europese en nationale oproep aan de politiek bij verlenging van lockdown
Chiropractoren en osteopaten sturen brandbrief naar politiek Den Haag
Advies bestuur NVO: praktijken mogen open blijven
CBS: Nederland positief over osteopathie
Hooikoorts de baas dankzij gezonde buik
Gun je spijsvertering koningsdagen
Ouders durven soms zelfs niet op vakantie door huilende zuigeling
Vind uw osteopaat