LEDEN LOGIN
Publicatiedatum: 29-08-2023

Eerste erkende bacheloropleiding osteopathie

Wettelijk erkende opleiding osteopathie is een feit

Utrecht, 18 juli 2023 

De Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) heeft onlangs besloten het curriculum van de osteopathie opleiding bij Hogeschool Thim te accrediteren. Daarmee is de eerste, officieel erkende bacheloropleiding osteopathie in de Benelux een feit.

Klik hier voor een Word-versie van dit bericht.

De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO), waarin zo’n 700 osteopaten zijn verenigd, streeft al sinds haar oprichting in 1986 naar een verbeterde positie voor osteopathie in Nederland. Osteopathie is een snelgroeiend vakgebied dat zich richt op het begrijpen en behandelen van de mens als een geheel, met de nadruk op het belang van een evenwichtige interactie tussen de verschillende systemen in het lichaam. In de zoektocht naar een geschikte onderwijsinstelling is de NVO in 2018 uitgekomen bij Hogeschool Thim. Deze instelling beschikt over de benodigde Erkenning Rechtspersoon Hoger Onderwijs, een erkenning die wordt verleend door het Ministerie van Onderwijs. Het is een vereiste voor een NVAO-accreditatie.

 

Kwalitatief hoogwaardige zorg

De voorbereidende werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het produceren dan wel herschrijven van de professionele standaard; het beroepscompetentieprofiel, de beroepscode, een beschrijving van de maatschappelijke relevantie van osteopathie.

Dit alles is gedaan in nauwe samenwerking met nationale en internationale organisaties zoals het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO).

Bij de totstandkoming van alle documenten is er steeds rekening gehouden met internationale verdragen rondom osteopathie. Hiervoor is de NVO lid van Osteopathy Europe en de Osteopathic International Alliance (OIA).

In 2015 is er, op initiatief van EFO, de voorloper van Osteopathy Europe, een Europese Standaard voor osteopathie opgesteld, de CEN16686:2015.

In opdracht van de NVO zijn er meerdere klinische richtlijnen geproduceerd door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Osteopathie (SWOO).

 

Wereldwijd beoefent en wettelijke erkenning

Martijn van Raak, voorzitter van de NVO, is blij en trots over het bereiken van deze mijlpaal: ‘Dit positieve accreditatiebesluit is een bekroning op onze gezonde visie en jarenlang hard werken binnen de NVO, het NRO en andere partners. NVO-leden hebben steeds een keuze gemaakt voor kwaliteit en patiëntveiligheid. De leden gaven hun vertrouwen ervoor terug waardoor het bestuur geduldig kon doorgaan op de ingeslagen weg. We zijn zeer dankbaar voor de erkenning van de NVAO en zien dit als een bevestiging van de hoge kwaliteit van zowel onze organisatie als die van onze partners. Met de NVAO-erkenning zijn we ervan overtuigd dat osteopathie een sterke ontwikkeling gaat doormaken.’

___________________________________________________________________________

 

Noot voor de pers:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn van Raak, voorzitter van de NVO.
T:  +31 653891263
E: mvanraak@osteopathie-nvo.nl

Klik hier voor een Word-versie van dit bericht.

Overige berichten

Motie aangenomen: patiënten osteopaten moeten zo spoedig mogelijk worden geholpen
Europese en nationale oproep aan de politiek bij verlenging van lockdown
Duizenden patiënten opeens zonder noodhulp
Chiropractoren en osteopaten sturen brandbrief naar politiek Den Haag
Advies bestuur NVO: praktijken mogen open blijven
CBS: Nederland positief over osteopathie
Hooikoorts de baas dankzij gezonde buik
Gun je spijsvertering koningsdagen
Ouders durven soms zelfs niet op vakantie door huilende zuigeling
Vind uw osteopaat