LEDEN LOGIN

Meestgestelde vragen

Algemeen

Heb ik een verwijzing van een huisarts nodig?

Een verwijzing van uw arts is niet noodzakelijk om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Wordt osteopathie door de zorgverzekeraar vergoed?

Osteopathie wordt door bijna alle verzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. U heeft dan niet te maken met uw eigen risico. Klik hier voor een directe link naar de website van www.zorgwijzer.nl met een overzicht van zorgverzekeraars en de vergoedingen. Neem om misverstanden te voorkomen contact op met uw zorgverzekeraar.

Alleen de behandelingen van een geregistreerd osteopaat komen in aanmerking voor vergoeding. Dit vanwege de kwaliteitseisen die het register stelt en waar verzekeraars zich achter hebben geschaard. De osteopaten die op deze website worden vermeld zijn allen lid van de NVO en geregistreerd bij het kwaliteitsregister

Wat kost een behandeling voor osteopathie gemiddeld?

Osteopathie kent vrije tarieven. Dit betekent dat elke osteopaat zelf het behandeltarief bepaalt. Informeer naar de tarieven voordat u een afspraak maakt.

Hoe veel tijd zit er tussen de behandelingen?

De periode tussen twee opeenvolgende behandelingen kan nogal variëren. Uw osteopaat zal op basis van zijn kennis en ervaring een advies afgeven en dit met u bespreken. Een interval van enkele weken is heel gebruikelijk. Na ieder consult wordt uw lichaam de tijd gegund optimaal te reageren. Vervolgens krijgt u de volgende behandeling, zo krijgt het zelfgenezend vermogen van het lichaam de gelegenheid zijn werk te doen. 

Is osteopathie een beschermd beroep?

In Nederland is osteopathie niet door de overheid gereguleerd. De regulering en het toezicht op kwaliteit zijn in handen van het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Het NRO is door de beroepsvereniging (NVO) aangewezen als kwaliteitsregister voor de osteopathie in Nederland, maar heeft een onafhankelijke positie. Het NRO kent o.a. een Registratiecommissie, Accreditatiecommissie, Klachtencommissie, College van Toezicht en College van Beroep.

Het beroep osteopathie wordt in Nederland uitgedragen door de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO). Voor een aantal aandachtsgebieden implementeren de organisaties (vakinhoudelijke) richtlijnen. De visie en het beleid van NVO en NRO zijn gericht op het brengen van de osteopathische beroepsuitoefening op door de overheid erkend niveau.

Ook op Europees niveau zijn de landelijke beroepsverenigingen (EFO) en registers (FORE) georganiseerd. Er wordt o.a. gewerkt aan consensus en normering m.b.t. de osteopathische beroepsuitoefening. Een tastbaar resultaat is de recent verschenen CEN norm voor osteopathische dienstverlening. In steeds meer landen is de osteopathische beroepsuitoefening door de overheid erkend en gereguleerd.

Is osteopathie een erkend beroep in Nederland?

Osteopathie is in Nederland onderdeel van complementaire geneeswijzen. Het is aanvullend aan de reguliere geneeswijzen. Elke bij de NRO als DO-MRO geregistreerde osteopaat is erkend. Zorgverzekeraars vergoeden alleen een erkende osteopaat.

Alle regelgeving, kwaliteitseisen en klacht- en tuchtspraak is in handen van de Nederlandse overheid. De osteopaten, verenigd in de NVO, hebben dit privaatrechtelijk geregeld waardoor kwaliteit en consumentenbelangen gewaarborgd zijn.

Een onafhankelijke stichting, het Nederlands Register voor Osteopathie, visiteert opleidingen voor osteopathie, de verschillende praktijken, cursussen en controleert op naleving van de regelgeving.

U herkent een geregistreerd osteopaat aan de toevoeging D.O.-MRO achter zijn naam.

Welke opleiding heeft een osteopaat moeten doen?

Er zijn speciale opleidingen voor osteopathie. Die bestaan uit een medisch basisdeel en een osteopathisch deel. Het merendeel van de studenten heeft een vooropleiding in een regulier medisch beroep gedaan, zoals fysiotherapie. Bovendien zijn afgestudeerde osteopaten verplicht iedere 5 jaar 160 uur aan bij- en nascholing te doen. Deze cursussen zijn door het NRO geaccrediteerd.
Het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) erkent alleen opleidingen die zijn geaccrediteerd door een externe controle.
Op deze website worden alleen osteopaten vermeld die zijn aangesloten bij het NRO. Zij zijn herkenbaar aan de toevoeging DO-MRO achter hun naam. DO staat voor 'diploma osteopathie'. MRO betekent 'member of register of osteopathy'.

Wat is het verschil tussen osteopathie, manuele therapie en chiropractie?

Manueeltherapie en chiropractie hebben een iets ander uitgangspunt t.o.v. de osteopathie en ze grijpen dan ook vooral aan op het bekken, wervels en eventueel de spieren. De normalisaties die ze doen hebben dan indirect effect op de rest van het lichaam.
Een osteopaat sluit in beginsel niets uit. Uw klachten zijn slechts een uiting. Een pijnlijke rugspier kan ergens anders vandaan komen. Het ligt niet op voorhand vast waar dat is. Door alles te onderzoeken, schept de osteopaat zich een breed beeld van uw gezondheid. Weefsels die vast zitten en pijnlijk zijn ondermijnen meestal uw gezondheid. Maar niet alles wat vast zit moet losgemaakt worden. Een osteopaat is opgeleid om dit voor u uit te zoeken. Omdat een osteopaat niets uitsluit, is hij beter in staat om een oplossing voor uw klachten te vinden.

Moet je in osteopathie geloven om geholpen te kunnen worden?

Osteopathie is zeker geen wondertherapie. Je hoeft er niet in te geloven om geholpen te kunnen worden. De basis van osteopathie wordt gevormd door kennis van de anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie. Door anders naar de samenhang van de kennisgebieden te kijken zijn verrassende resultaten mogelijk.

Soms na de eerste behandeling, maar meestal na enkele behandelingen zal u ervaren wat osteopathie met uw lichaam doet.

Kan osteopathie iets betekenen bij een hernia of artrose?

In het geval van een hernia of slijtage zijn er veranderingen van structurele aard. Het gaat hier zelfs deels om onomkeerbare veranderingen. De constant aanwezige pijn zorgt voor toenemende stijfheid in de omgeving en daarmee voor steeds meer pijn en verminderd bewegingsgemak. Toch kan osteopathie ook dan veel voor u betekenen. De osteopaat zorgt dat de structuren in de omgeving van het pijnpunt optimaal blijven functioneren. Hierdoor neemt de belastbaarheid toe en kan geheel of gedeeltelijk herstel optreden.

Worden baby’s en kleine kinderen ook behandeld door een osteopaat?

Een osteopaat is opgeleid om zowel pasgeboren als opgroeiende kinderen te onderzoeken en te behandelen.

Moet een kind stil liggen tijdens een osteopathische behandeling?

Nee, dat hoeft niet. Kinderen zijn nieuwsgierige wezentjes, zeker in een nieuwe omgeving. Het is belangrijk voor de ouders om op tijd met hun kind te komen waardoor het kind zich in de wachtkamer al wat kan aanpassen aan de omgeving. Ouders kunnen op voorhand al wel vertellen dat ze aangeraakt zullen gaan worden aan de buik, rug, borst, voeten en hoofd. Het is voor een kind onder de 5 jaar teveel gevraagd om stil te liggen tijdens de behandeling. Osteopaten zijn creatief in de behandeling van een kind.
Baby's worden eventueel ook behandeld tijdens het voeden (borst of fles). Jongere kinderen kunnen soms worden afgeleid door een vertrouwde knuffel of speeltje van thuis of het vertellen van een verhaaltje. Bij oudere kinderen helpt soms juist een nieuw speeltje.

Mag ik na een behandeling sporten?

Het is het beste om de dag van de behandeling enige rust in acht te nemen. Licht bewegen zal eerder gunstig werken, zware inspanning niet. Na de behandeling heeft het lichaam energie en tijd nodig om tot een nieuw evenwicht te komen. Een behandeling leidt tot verhoogde spierspanning in de regio’s die samenhangen met de behandelde structuren. Een te zware inspanning kan ervoor zorgen dat de door de behandeling verbeterde beweeglijkheid verloren gaat. In de meeste gevallen kunt u uw lichaam de volgende dag weer belasten zoals ervoor. Zo niet, dan zal de osteopaat dit aangeven.

Hoe vaak moet ik behandeld worden?

Het aantal behandelingen ligt vaak een stuk lager dan bij andere therapieën. Gemiddeld is na vier behandelingen uw klacht verholpen of is een duidelijke verbetering vast te stellen. Soms is dit na de eerste behandeling al het geval en soms duurt het traject wat langer. Mocht er geen verbetering optreden dan zal uw therapeut u andere mogelijkheden voorstellen.

Vind uw osteopaat