LEDEN LOGIN

Richtlijnen & Leidraad

 

In opdracht van de NVO heeft de SWOO *) een aantal richtlijnen en leidraad opgesteld t.b.v. veilig handelen:

 

 

*) SWOO: Stichting Wetenschappelijk Osteopathisch Onderzoek

Vind uw osteopaat