LEDEN LOGIN

De NVO

Het beroep osteopathie wordt in Nederland uitgedragen door de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO). De NVO maakt deel uit van een organisatiestructuur met een kwaliteitsregister en College voor Osteopathie. Het beroep is zoveel als mogelijk privaatrechtelijk vastgelegd als waarborg voor de belangen van osteopaten en patiënten.

 

De vereniging
De NVO is het democratische orgaan dat de belangen van haar leden, osteopaten, behartigt. Het bestuur onderhoudt contact met overheidsinstanties en zorgverzekeraars en neemt initiatieven voor divers overleg zowel binnen als buiten de beroepsgroep. De NVO streeft naar wetenschappelijke onderbouwing van het beroep en faciliteert de stichting Wetenschappelijk Osteopathisch Onderzoek (SWOO). Voor een aantal aandachtsgebieden zijn richtlijnen opgesteld. De visie en het beleid van de NVO is gericht op het brengen van de osteopathische beroepsuitoefening op een door de overheid erkend niveau.

 

Het register (NRO)
In Nederland is osteopathie niet door de overheid gereguleerd. De regulering en het toezicht op kwaliteit zijn in handen van het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Het NRO is door de beroepsvereniging (NVO) aangewezen als kwaliteitsregister voor de osteopathie in Nederland, maar heeft een onafhankelijke positie. Het NRO kent o.a. een Registratiecommissie, Accreditatiecommissie, Klachtencommissie, College van Toezicht en College van Beroep.

 

Het College voor Osteopathie (CvO)
Nieuwe en gewijzigde regels of nieuwe en gewijzigde inhoud van het vak moeten langs het College voor Osteopathie (CvO) alvorens ze kunnen worden geïmplementeerd. Het CvO bewaakt hiermee de kwaliteit van het osteopathisch gedachtengoed en voorkomt dat regels in strijd zijn met bestaande wet- of regelgeving.

 

Wetenschappelijk onderzoek
De NVO werkt aan de onderbouwing van de osteopathie. Hiervoor is de Stichting Wetenschappelijk Osteopathisch Onderzoek in het leven geroepen. De stichting heeft een drietal doelstellingen: het wetenschappelijk onderbouwen van het vak osteopathie en het genereren van objectieve gegevens over het effect van behandelingen en over osteopatische hypotheses. De verkregen informatie moet leiden tot een structurele verbetering van de kwaliteit van de behandelingen en meer inzicht in het totale vakgebied. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.swoo.nl.

 

Internationaal
Osteopathie is een beroep dat wereldwijd wordt beoefend. In veel landen is het een officieel erkend en volledig in de gezondheidszorg geïntegreerd beroep (VS, Canada, Australië, etc.). Alleen al in Europa is het in negen landen een erkend beroep: Finland, Frankrijk, IJsland, Denemarken, Liechtenstein, Malta, Portugal, Zwitserland en Groot Brittanië.
De NVO is lid van de European Federation and Forum for Osteopathy (EFFO) als de Osteopathic International Alliance (OIA). Laatstgenoemde is een officieel partner van de World Health Organisation (WHO), dat op haar beurt weer partner is van de Verenigde Naties.

                                                                       

 

Vind uw osteopaat