LEDEN LOGIN

1e bezoek

 

Vraaggesprek

Osteopathisch onderzoek begint met een vraaggesprek. Het kan zijn dat u hiervoor al een (digitaal) intakeformulier heeft ingevuld. Niet alleen uw klachten worden doorgesproken, er kunnen ook vragen worden gesteld over uw algemene gezondheid: hart en bloedvaten, luchtwegen, eventuele behandelingen uit het verleden, medicijngebruik, overig onderzoek, etc.

 

Veiligheidsonderzoek

De osteopaat stelt zich de vraag of u bij hem of haar aan het goede adres bent of dat er eerst nader onderzoek moet worden gedaan door bijvoorbeeld een arts. Een osteopaat weet ook wanneer hij of zij u niet kan helpen.

 

Osteopathisch onderzoek

Indien er geen contra-indicaties worden gevonden, continueert de osteopaat het osteopathisch onderzoek. Daarbij wordt het hele lichaam onderzocht op beweeglijkheid. Het gaat de osteopaat dan om vastzittende gewrichten en spieren, een gespannen middenrif of bindweefsel rondom de organen.

Zowel het onderzoek als de behandeling voert de osteopaat met zijn/haar handen uit. Deze handen zijn goed getraind. Zo wordt niet alleen de beweeglijkheid onderzocht van alle grote en kleine gewrichten, maar ook de positie, vorm en beweging van de diverse organen.

 

Diagnose

Uit het intakegesprek en het lichamelijk onderzoek volgt de (osteopathische) diagnose. Hierin worden één of meerdere bewegingsbeperkingen aangegeven die, eenmaal losgemaakt, de oplossing zouden kunnen zijn voor uw klachten. Het behandelplan wordt individueel vastgesteld en met u besproken. Wanneer overleg met uw (huis)arts nodig is, wordt dit uiteraard ook met u besproken.

 

Behandeling

Net als het onderzoek wordt de behandeling uitsluitend met de handen uitgevoerd om via directe mobilisaties (manipulaties) of indirecte technieken (zeer lichte mobilisaties) de beweeglijkheid van alle weefsels, gewrichten of organen te herstellen.

De osteopathische behandeling bestaat uit het opheffen van bewegingsbeperkingen om te komen tot een optimaal functioneren van het lichaam. Een osteopaat geeft het lichaam de ruimte om zichzelf te herstellen. De behandeling is afgestemd op de patiënt en de techniekkeuze waarborgt een veilige en doeltreffende behandeling.

 

Vervolg

Bespreek met uw osteopaat hoe de vervolgbehandelingen eruit zullen zien, wanneer u resultaat kunt verwachten, of er een reactie op de behandeling verwacht kan worden, etc. 

Vind uw osteopaat