LEDEN LOGIN

Opleidingen

 

 

Erkende opleidingen osteopathie

Om in Nederland te kunnen werken met een NRO-registratie dienen osteopaten te zijn opgeleid volgens de Nederlandse beroepsnormen. Deze normen zijn tot stand gekomen in overleg met en gedragen door het beroepsveld, verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en in samenspraak met bestaande opleidingen. Het visiteren en accrediteren van osteopaten, opleidingen en nascholing wordt niet door de NVO, maar door onafhankelijke organisaties zoals het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) of de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Registreren in het NRO kan met een diploma van de volgende opleidingen:

 • Hogeschool Thim: Bachelor in Osteopathie (Thim)

  Erkenning door NRO op basis van NVAO-accreditatie. Het gaat hierbij om officieel erkend onderwijs door de NVAO dat afgesloten wordt met een erkend BSc diploma.

 • The International Academy of Osteopathy (IAO)

  Huidige erkenning tot het einde van schooljaar 2022-2023. Aanvraag voor verlenging van erkenning voor 2023-2028 lopend.

 • College Sutherland (CS)

  Huidige erkenning tot het einde van schooljaar 2027-2028.

 • Flanders International College of Osteopathy (FICO)

  Huidige erkenning tot het einde van schooljaar 2022-2023. Aanvraag voor verlenging van erkenning voor 2023-2028 lopend.

 

 

Erkende opleidingen osteopathie

Het visiteren en accrediteren van opleidingen dient door een onafhankelijke organisatie te gebeuren. Een opleidingsinstituut kan dat laten doen bij bijvoorbeeld de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) of bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO).

Het NRO laat zich in haar besluitvorming adviseren door een externe onafhankelijke accreditatieorganisatie. Klik hier voor meer informatie.

Bestaande en nieuwe opleidingen kunnen ondersteuning vragen op organisatorisch of beroepsinhoudelijk vlak. Als waarborg voor de beroepsinhoudelijke kant dienen de domeinomschrijving en het beroepsprofiel. Daarnaast is de NVO in het bezit van een algemeen opleidingsprofiel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het NVO-secretariaat.

 

Vind uw osteopaat