LEDEN LOGIN

Opleidingen

De NVO streeft naar een NVAO-erkende opleiding osteopathie. Bestaande en nieuwe opleidingen kunnen ondersteuning vragen op organisatorisch of beroepsinhoudelijk vlak.
Als waarborg voor de beroepsinhoudelijke kant dienen de domeinomschrijving en het beroepsprofiel. Ook is de NVO in het bezit van een algemeen opleidingsprofiel dat beschikbaar is voor alle opleidingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het NVO-secretariaat.

 

 

Erkende opleidingen osteopathie

Om in Nederland te kunnen werken met NRO registratie, dienen osteopaten te zijn opgeleid volgens de Nederlandse beroepsnormen. Deze normen zijn tot stand gekomen in overleg met en gedragen door het beroepsveld, de opleidingen en de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO).

U kunt zich registreren in het NRO met een diploma van de volgende opleidingen:

  • The International Academy of Osteopathy (IAO)
  • College Sutherland (CS)
  • Flanders International College of Osteopathy (FICO)
Vind uw osteopaat