LEDEN LOGIN

Opleidingen

De NVO streeft naar een NVAO-erkende opleiding osteopathie. Bestaande en nieuwe opleidingen kunnen ondersteuning vragen op organisatorisch of beroepsinhoudelijk vlak.
Als waarborg voor de beroepsinhoudelijke kant dienen de domeinomschrijving en het beroepsprofiel. Ook is de NVO in het bezit van een algemeen opleidingsprofiel dat beschikbaar is voor alle opleidingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het NVO-secretariaat.

 

 

Erkende opleidingen osteopathie

Om in Nederland te kunnen werken met NRO registratie, dienen osteopaten te zijn opgeleid volgens de Nederlandse beroepsnormen. Deze normen zijn tot stand gekomen in overleg met en gedragen door het beroepsveld, de opleidingen en de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO).

U kunt zich registreren in het NRO met een diploma van de volgende opleidingen:

  • The International Academy of Osteopathy (IAO)
  • College Sutherland (CS)
  • Flanders International College of Osteopathy (FICO)
Vind uw osteopaat
Coronavirus en osteopathie

De osteopathiepraktijken zijn open
 

Sinds begin maart zijn de praktijken voor osteopathie weer open en kunt u bij ons terecht. Het is van belang dat u geen symptomen *) vertoont van Covid-19. Uw osteopaat zal u hierover vragen stellen. Verder gelden overal de bekende hygiënevoorschriften zoals handen wassen en gebruik van een mondkapje.

 

*) Deze symptomen komen vaak voor bij een besmetting met het coronavirus:

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw osteopaat of met het secretariaat van de NVO.

Congres Somato-psychische osteopathie: osteopathie en stress.

Klik hier om je aan te melden voor het congres op 12 november!

Coronavirus en osteopathie Congres Somato-psychische osteopathie: osteopathie en stress.