LEDEN LOGIN
Publicatiedatum: 17-03-2020

Advies bestuur NVO: praktijken mogen open blijven

Er is meermaals overlegd met het RIVM en de Rijksoverheid. Steeds is aangeven dat er vanuit de overheid op dit moment niet het advies wordt gegeven om osteopathiepraktijken te sluiten. Het NVO-bestuur neemt dit advies over.

 

Utrecht, 17 maart 2020

In heel Nederland worden maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Scholen en veel ondernemingen zijn op last van de overheid gesloten. Ook worden veel passende maatregelen genomen zoals thuiswerken.

Osteopaten verlenen medische zorg. Praktijken sluiten betekent een toename van druk op huisartsen en andere zorg zoals ziekenhuizen. Ook kan het betekenen dat er meer medicatie gebruikt gaat worden. Voor acute zorg van patiënten is het van belang dat zij een osteopaat kunnen consulteren om te kunnen blijven functioneren.

Het NVO-bestuur volgt de adviezen zoals deze worden verstrekt door het RIVM en de Rijksoverheid. Ook staat het in contact met andere paramedische beroepsorganisaties zoals KNGF en VvOCM om tot een weloverwogen besluit te komen.

Er is meermaals overlegd met het RIVM en de Rijksoverheid. Steeds is aangeven dat er vanuit de overheid op dit moment niet het advies wordt gegeven om osteopathiepraktijken te sluiten. Het NVO-bestuur neemt dit advies over. Wel dienen alle restricties zoals door het RIVM zijn afgegeven opgevolgd te worden. Daarnaast zijn er adviezen afgegeven t.a.v. de hygiëne binnen de praktijk. Mensen ouder dan 70 en/of verminderde weerstand wordt  geadviseerd hun bezoek uit te stellen.

 


Osteopathie: logische keuze bij (combinaties van) fysieke klachten
Osteopathie is een manuele behandelwijze. Belangrijk uitgangspunt is dat het lichaam als een eenheid wordt benaderd. Hierdoor kan het zijn dat de oorzaak of oplossing van een klacht niet altijd daar wordt gevonden waar deze wordt ervaren. Een osteopaat is deskundig in de beoordeling van beweeglijkheid en onderlinge samenhang van alle weefsels van het lichaam. Verstoorde beweeglijkheid kan worden behandeld ter vermindering van klachten zoals: nekpijn, rugpijn, buikpijn, hoofdpijn en schouderpijn.

 


 

Noot voor de pers:

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

Mendel Blokland, voorzitter NVO

Email: mblokland@osteopathie-nvo.nl

Tel: 06-51184111

Overige berichten

Eerste erkende bacheloropleiding osteopathie
Motie aangenomen: patiënten osteopaten moeten zo spoedig mogelijk worden geholpen
Europese en nationale oproep aan de politiek bij verlenging van lockdown
Duizenden patiënten opeens zonder noodhulp
Chiropractoren en osteopaten sturen brandbrief naar politiek Den Haag
CBS: Nederland positief over osteopathie
Hooikoorts de baas dankzij gezonde buik
Gun je spijsvertering koningsdagen
Ouders durven soms zelfs niet op vakantie door huilende zuigeling
Vind uw osteopaat