LEDEN LOGIN

Disclaimer

De NVO besteedt constante aandacht aan de informatie die op de website is geplaatst. De NVO kan echter niet garanderen dat deze informatie op het moment van raadplegen volledig en/of nog juist is. Dit geldt voor zowel de pagina's voor zorgvragers, zorgprofessionals alsook voor de ledensite alsmede verwijzingen naar sites elders. De NVO is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of delen ervan te kunnen raadplegen.

Copyright: deze website en de inhoud ervan is het auteursrecht van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie. Niets hiervan mag vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de NVO. 

Vind uw osteopaat