LEDEN LOGIN

COCOZ-project

In het COCOZ project (2017-2018) hebben complementair behandelaars van verschillende disciplines samen met regulier werkend huisartsen behoeften en wensen rond communicatie en doorverwijzing naar complementaire zorg besproken. Zes beroepsorganisaties waaronder de NVO, en zes huisartsen hebben twee jaar samengewerkt. Uiteindelijk resultaat  (klik hier voor het hele rapport) zijn zeven praktische kaarten met tips & tools die in de samenwerking en communicatie gebruikt kunnen worden.

 

Onderlinge communicatie
Het COCOZ project is een vervolg op een eerdere reeks overleggen tussen regulier en complementaire zorg die als zeer succesvol werd gezien. Naast een aantal concrete acties kwam ook meer informatie naar voren, bijvoorbeeld dat partijen onafhankelijk van elkaar opmerkten dat de communicatie tussen regulier en complementair verbetering behoeft. De wens werd uitgesproken om tot een aantal tools te komen. Hieruit volgde het COCOZ project: COmmunicatie en verwijzing COmplementaire Zorg.

 

Gezamenlijk doel
Doel was het ontwikkelen van tips & tools om de patiëntenzorg voor patiënten met chronische problematiek in de eerstelijnszorg te verbeteren.

 

Wat vindt de huisarts belangrijk?
Wat eventuele samenwerking met complementair behandelaars betreft, is het voor huisartsen onder meer belangrijk dat iemand professioneel en betrouwbaar is en bij voorkeur iemand is over wie de huisarts positieve berichten heeft gehoord. Een belangrijke hindernis voor samenwerking is o.a. teveel, te vage en te diverse informatie over complementaire zorg.

 

Het belangrijkste advies aan de complementaire beroepsorganisaties is het expliciet maken van de toegevoegde waarde en het aanbrengen van focus.

 

Uitkomsten
Inmiddels is het project afgerond en zijn de uitkomsten bekend gemaakt. Er zijn tips & tools ontwikkeld rond zeven thema’s:

  1. Tips voor een succesvolle samenwerking tussen behandelaar en huisarts in de eigen regio (kaart 1)
  2. Tips om kennis te maken met huisartsen in je eigen regio (kaart 2)
  3. Tips voor de beroepsorganisatie om huisartsen te laten kennismaken met complementaire behandelopties (kaart 3)
  4. Rapportage van de complementaire behandeling (kaart 4)
  5. Consultkaart wetenschappelijk bewijs complementaire behandelwijzen (kaart 5)
  6. Voorbeeld sociale kaart (kaart 6)
  7. Ethisch raamwerk effectiviteit/veiligheid (kaart 7)
  8. Leeswijzer

 

Vind uw osteopaat