LEDEN LOGIN

CBS: Nederland positief over osteopathie

Publicatiedatum: 08-07-2019

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders positeif is over complementaire zorg zoals osteopathie.

Klik hier voor het persbericht

Klik hier voor een pdf van het artikel uit de Volkskrant

Overige berichten

Advies bestuur NVO: praktijken mogen open blijven
Hooikoorts de baas dankzij gezonde buik
Gun je spijsvertering koningsdagen
Ouders durven soms zelfs niet op vakantie door huilende zuigeling
Vind uw osteopaat
Coronavirus en osteopathie

Kunt u nog behandeld worden in een osteopathiepraktijk?

Nee, op 27 maart ontvingen wij een bericht van het Ministerie van VWS dat ook osteopaten 1,5 meter afstand moeten houden.
Mocht u vragen hebben, kunt u zich altijd richten tot het secretariaat van de NVO: nvo@osteopathie.nl

Coronavirus en osteopathie