LEDEN LOGIN

Vacature bestuur

 

Vacature secretaris van het NVO-bestuur


Het bestuur is op zoek naar een nieuwe secretaris. Deze kandidaat is een afgestudeerd osteopaat en heeft bij voorkeur meerdere jaren werkervaring. Wij bieden een functie waarbij je, naast je werk als praktiserend osteopaat, je expertise kan inzetten om de belangen van onze leden te behartigen en om ons vak te professionaliseren.

Als secretaris maak je onderdeel uit van het dagelijks bestuur van de vereniging.
Het bestuur vergadert 1 keer per 2 weken in Utrecht, de andere weken is er een zoom-meeting. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het hele beleid en commissies. De bestuurstaken worden gezamenlijk gedaan of onderling verdeeld. Hierbij hoort op regelmatige basis overleg met de commissies over de voortgang van de werkzaamheden, belangenbehartiging van en communicatie met de leden. Daarnaast alle lopende zaken die bij het besturen van de vereniging horen.


Specifieke taken van de secretaris 

•    Aansturen secretariaat
     Aanspreekpunt voor secretaresse.
     Houden van (jaarlijks)voortgangsgesprek met secretaresse.
     Zorgdragen voor verschillende praktische zaken die met het secretariaat te maken hebben. 
     Zorgdragen voor het archief.

•    Organiseren vergaderingen
     Bestuursvergadering 
     Data prikken.
     Inventariseren agendapunten.
     Agenda maken en deze samen met notulen van de vorige vergadering versturen naar bestuur.
     Secretaresse maakt de (concept)notulen. Dit concept kun je naar wens aanpassen.

     Algemene ledenvergadering
     Locatie en data prikken.
     Agenda opstellen in overleg met collega’s van het bestuur.
     Verzamelen van alle relevante documenten en deze samen met de uitnodiging, de agenda en volmachten naar de leden versturen.
     PowerPoint presentatie maken voor tijdens de ALV.

•    Jaarverslag
      Inventarissen van punten die collega’s van bestuur en commissies in het jaarverslag willen zetten.
      Samen met secretaresse de geleverde stukken van collega’s tot een geheel maken.

 

Eisen
Osteopaat DO-MRO

Pré
Enige jaren werkervaring in de osteopathiepraktijk

Declaratie mogelijkhede:
ca. 7 uur per week á €75,- (52 wk/ jr).

Past het bovenstaande jou?
Dan komen we graag met je in contact. Mail of bel naar het secretariaat (030-3040063 – nvo@osteopathie.nl)