Saskia Eykholt | Wettelijke erkenning: PREMs en PROMs

Saskia is in 2023 afgestudeerd aan College Sutherland en werkt in Vught en in Ravenstein

‘Voor mijn afstudeeropdracht heb ik me verdiept in het gebruik van PROM’s voor dataverzameling binnen de osteopathie. Binnen de commissie wettelijke erkenning houd ik me bezig met het verbeteren van de bruikbaarheid van PREM’s en PROM’s, zodat we deze kunnen inzetten voor de onderbouwing van de effectiviteit van osteopathie als behandelmethode’.