Drs. John Lie is arts voor medische acupunctuur .Tijdens zijn medische studie aan het VUmc heeft hij de opleiding Traditional Medical Science and Acupunctuur genoten bij de Beijing Capital University. Na het artsexamen in 1990 heeft hij bij Stichting Europdonor aan het Leids Universitair Medisch Centrum tot 2012 als arts immuno-geneticus voor beenmergtransplantie meegewerkt aan diverse publicaties en presentaties van internationale wetenschappelijke verenigingen. Sinds 2007 is hij lid van de wetenschapscie van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Verenging (NAAV). Daarna bekleedt hij diverse bestuursfuncties bij de NAAV, de opleidingsstichting SNO en stichting voor klachtrecht SKA/SGCIG (stichting geschilleninstantie voor complementair en integrale geneeskunde). Hij heeft een artsenpraktijk voor medische acupunctuur en neuraaltherapie in Amsterdam en vervult diverse bestuursfuncties bij locale ondernemersverenigingen.